kleine hollandse meestersNaam kunstenaar: Eyck, Charles Hubertformaat: 33 x 45 cm
Twee kleuren litho uit eigen drukkerij, Madonna en kind in Zuid Europa. Werk laat duidelijk cubistische invloeden zien, welke in die tijd erg in zwang waren.           

For more information:
GO-ART.NL
email: office@go-art.nl